• POLJOPRIVREDA više ne zavisi od atmosferskih prilika koje su uvek promenjivog karaktera. Da bi se prinosi zaštitili i uvećali bez obzira da li je sušna godina mora se misliti na navodnjavanje. protivgradne mreže, granice imanja, pristupne puteve, uzurpacije i dr. Jedna od nauka koje su uključene u ceo taj proces je i geodezija. Da bi meliorativci isprojektovali ceo sistem to moraju činiti na ažurnoj geodetskoj podlozi.

Poljoprivreda
Jedan centar-pivot može da pokrije 100ha zemljišta


Poljoprivreda
Do njega uvek dolazi jedan naponski kabel i jedna vodovodna cev